Ak máme neplnoletého člena rodiny, tak je dôležité vybrať preňho vzdelanie, s ktorým by sa dokázal v živote uplatniť. Mali by sme o tejto veci však poradiť i s ním, aby sme mali aspoň určitú predstavu, ktorým smerom by dieťa chcelo ísť a v čom by dokázalo uspieť. Takéto sitácie a nerozhodnosť nastávajú hlavne v období nástupu na strednú školu. Ozaj je dôležité, aby sme odhadli vlohy a smer budúceho stredoškoláka. Častokrát sa totiž stane, že dieťa v škole bude trpieť, bude sa vyhýbať dochádzke, nebude rozumieť daným predmetom, alebo bude mať strach z manuálnej výučby- praxe.

student

Sú to tri možnosti a cesty.
Ak maloletý prejavil snahu učiť sa už na základnej škole a nosil domov jednotky, dvojky, určite treba zvažovať nad strednou školou, kde sa študuje hlavne hlavou. Čiže pravdepodobne strednú školu, ktorá by ho pripravila na vysokú. V takomto prípade je vhodné, ak je už od útlejšieho veku zapísaný na gymnáziu. Ak je však reč o stredných školách, bolo by dobré pouvažovať nad ekonomickou, obchodnou, chemickou, no to už záleží od toho, aké predmety Vášmu dieťaťu na škole šli a o aké prejavuje záujem i dnes.

třída

Pokiaľ sa dieťa odmalička venuje fubalovým, hokejovým, či atletickým tréningom, na odporučnenie učiteľa by bolo vhod navštíviť športové gymnázium. Už len z toho dôvodu, že dieťa by robilo to, čo ho baví, no treba rátať s tým, že odteraz všetok čas bude venovať tréningom a športom a je otázne, či ho to bude baviť i v takomto náročnejšom tempe.

Ak sa dieťa trápilo s vysvedčením už na základnej škole a doteraz neprejavuje záujem čítať, či študovať, pravdepodobne vyhľadáme učilište. No dajú sa nájsť i stredné školy, ktoré poskytnú manuálnu prax i maturitu. Takáto voľba by bola najvhodnejšia, pretože ak by mu manuálna práca na škole šla a mal by problém s učením, vždy je tu možnosť preradenia do trojročného odboru, ktorý však nezahŕňa maturitu, no strednú školu a vyučenie mať nakoniec bude.