V biznise sa stáva, že podnikateľ pred sebou zbadá skvelú príležitosť a vymyslí k nej svoj originálny podnikateľský plán. A takýto plán si možno žiada vykonať rýchle kroky a na nič zbytočne nečakať. Peniaze proste na stromoch nerastú, tieto sa získavajú obchodnými transakciami a predajom služieb/produktov verejnosti. A fakt, že má niekto plán a eštelen zakladá svoju firmu, to je síce dôležitý krok, ale tento ešte sám o sebe zárobky neprináša (skôr výdavky).

Biznis plán

Preto ak sa v najbližšej dobe musíte venovať obchodným ziskom a nie behaniu po úradoch, pričom k svojej činnosti potrebujete založiť obchodnú spoločnosť, je tu to najrýchlejšie riešenie, firmy na predaj.

Pretože v opačnom prípade by ste svoju vlastnú firmu museli založiť, čo prebehne jej platným zápisom do Obchodného registra SR (OR SR). Takýto zápis si ale žiada dosť administratívnych úkonov a stretnete sa pri nich aj s neoblomnou byrokraciou, čo pochopiteľne zaberie svoj čas. A možno viac času, než ste plánovali. A nie je vylúčené ani to, že pri týchto úkonoch natrafíte na prekážku, ktorá tento proces ešte viac natiahne či dokonca znemožní. Takisto si budete musieť nachystať určitý kapitál, pretože pri zakladaní obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá je vlastne najčastejším podnikateľským subjektom, sa musí splatiť jej základné imanie (aby mohla začať vykonávať obchodné činnosti).

  • Takúto firmu je vhodné takisto zaregistrovať na daňový úrad ako platcu DPH, pretože registrovanými platcami DPH bude pravdepodobne aj väčšina vašich obchodných partnerov.

Žena, úspech

A teraz si zoberte situáciu, v ktorej môže kúpiť už založenú spoločnosť s ručením obmedzeným. Firmu s históriou alebo čerstvú a predzaloženú ready made s.r.o.

Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, majú splatené základné imanie, majú pridelené živnostenské opatrenia a sú zaregistrované na daňovom úrade.

  • Eseročka sa následne predá pomerne rýchlym spôsobom- jej obchodný podiel sa prepíše na nového konateľa, v tomto prípade teda na toho, kto ju kupuje.